Відповідна інформація з’явилася в картці законопроєкту на сайті Верховної ради.
Закон пропонує визначити, що:

• Домашній працівник – фізична особа, яка займається домашньою працею в рамках трудових відносин з роботодавцем.

• Домашня праця – це робота, яка виконується на умовах трудового договору (контракту) з метою обслуговування домогосподарства.

• Не вважається домашньою працею робота для домогосподарства, яка здійснюється людиною нерегулярно та не більше 40 годин на місяць.

• З домашніми працівниками укладається трудовий договір, який є основним документом, що засвідчує виникнення, зміну та припинення трудових відносин та визначає права та обов’язки сторін, а також є підставою для допуску домашнього працівника до роботи після здійснення роботодавцем повідомлення центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, про прийняття домашнього працівника на роботу в порядку, встановленому урядом.

• Трудовий договір укладається в письмовій формі у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної із сторін.

• Не допускається прийняття на роботу домашніми працівниками осіб, молодше 16 років.