Ганна Пучкова, завідувачка кафедри соціальної медицини, громадського здоров’я та медичного права ОНМедУ;
Оксана Нєнова, декан медичного факультету № 3 ОНМедУ