Ігор Шпак, директор Одеського пологового будинку № 5;
Михайло Каштальян, зав. кафедри загальної хірургії і військової медицини ОНМедУ