на прямому зв’язку:
Віктор Пахмурний, доцент кафедри психології ОНМедУ