Андрій Фальковський, доцент Одеського регіонального інституту державного управління при президентові України;
Тетяна Безверхнюк, завідувачка кафедри проєктного менеджменту ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Последние Новости

Смотреть все