Григорій Козьма, головний редактор видання «Громадське слідство»;
Андрій Фальковський, доцент Одеського регіонального інституту державного управління при президентові України;
Лілія Леонідова, депутатка міськради