Одесса
6 Co
USD

Час університету на 7-му

Ігор Коваль, ректор ОНУ ім І. І. Мечникова, професор

Володимир Iваниця проректор з наукової роботи, д-р бiол. наук, професор,чл.-кор. НАН України

21 декабря, 2019 19:51